Ereleden / Leden van Verdienste

Ereleden (overleden):

F. Taekema T. Damkat
P. van der Haak M. Nagel
H. van der Molen P. de Vries
H. van Burg A. Wijbenga
R. Visser (postuum) E. Leemeijer
Th. de Boer A. Bralts
Tj. Algera J. de Boer

 

Leden van Verdienste:

W. de Haan H. Postma
A. Abrahams J. Terpstra
A. Haringsma T. Peters
A. Willemsma J. Haringsma
Th. Kuipers J. Efdé
J.G. Stelpstra R. Miedema
W. Rietman H. den Iseger
Sj. Wijbenga I. de Vries
Y. Willemsma Melker H. Zwerver
W. vander Molen R. Das
K. Willemsma  

 

Leden van Verdienste (overleden):

J. van Dam J. Stelpstra (postuum)
H. Meijer L. Mulder
H. van Brug A. Alma
R. de Jong J. Weijkamp (postuum)
B. de Vries L. Meijer
B. Kuipers M. Leemeijer
W. IJbema D. Zondervan
A. Wijnsma J. Melker
M. de Ruiter I. Miedema
G. Stelpstra H. Toering
A. Wijbenga  

 

Zilveren speld KNVB Afdeling Friesland:

40 jaar bestaan Tj. Algera, M. Nagel, P. de Vries
50 jaar bestaan A. Wijnsma, G. Stelpstra, M. de Ruiter
60 jaar bestaan Hylke van der Molen

 

Kampioenschap 3e klasse KNVB:
Pier Alma

Waarderingsspeld in goud KNVB:
Henk Toering

Waarderingsspeld in zilver KNVB:
1984: Eelke Leemeijer

Onderscheidingen:
G. van der Meer: Lid van Verdienste FVB, KNVB en landelijke Bond van Amateurverenigingen

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!