FVC op sportcomplex Wiarda

3 januari 2018 12:00

Marcel Rijpstra

LEEUWARDEN – De Friesche Voetbal Club (FVC) laat via dit persbericht weten dat zij haar domicilie heeft op sportcomplex Wiarda en dat het allerminst zeker is dat zij verhuist naar sportcomplex Middelsee. De vereniging voert verkennende gesprekken met de gemeente Leeuwarden over de voorwaarden voor een mogelijke verhuizing, niet meer en niet minder. FVC is recent verhuisd naar Wiarda en om nu opnieuw te moeten verhuizen (vierde keer in een beperkt aantal jaren) zal een zeer weloverwogen besluit moeten worden genomen met voldoende verbeteringen en perspectief. In de afgelopen maanden zijn in de pers diverse berichten verschenen die de indruk geven dat de verhuizing al een voldongen feit is, maar dit is pertinent niet juist.

Recente historie

De gemeente Leeuwarden heeft onlangs het besluit genomen geen extra velden te ontwikkelen op het huidige sportcomplex Wiarda. Om voldoende voorziening te bieden voor het zeer grote aantal voetballers van FVC en Blauw-Wit was al meerdere keren aangetoond dat er acuut minimaal drie wedstrijdvelden bij zouden moeten komen, inclusief bijbehorende voorzieningen.

Om de capaciteitsproblematiek op sportcomplex Wiarda het hoofd te kunnen bieden is recent contact gezocht met FVC. De gemeente heeft het principebesluit genomen om het nieuwe sportcomplex Middelsee in de wijk De Zuidlanden, nabij de Hendrik Algraweg, te gaan ontwikkelen. Dit zou in de toekomst dan de nieuwe thuisbasis van FVC moeten worden. FVC heeft aangegeven vrijblijvend in gesprek te willen gaan met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken. Een mogelijke verhuizing speelt pas op zijn vroegst in of na het jaar 2020. Tot die tijd blijft FVC op het huidige complex voetballen. De benodigde gelden voor het nieuwe sportcomplex zijn echter ook nog niet gealloceerd en dit besluit zal door een nieuwe Raad moeten worden genomen.

Stand van Zaken

FVC zal aan het einde van deze gesprekken met de gemeente Leeuwarden de balans opmaken met het uiteindelijke voorstel, de gestelde voorwaarden en het bijbehorende financiële aspect van die verhuizing. De vereniging is begonnen alle belangengroepen binnen de club te consulteren om in beeld te krijgen welk scenario het grootste draagvlak heeft. Met andere woorden: een verhuizing is zeker nog geen gelopen race. FVC heeft op dit moment een van de mooiste clubhuizen van Noord Nederland en in principe zes velden ter beschikking waar alle leden hun favoriete sport goed kunnen beoefenen. Een mogelijke uiteindelijke beslissing om te gaan verhuizen zal dan ook zwaar worden gewogen en is op dit moment compleet niet aan de orde.

Bron: Bestuur
Delen

Lees meer over:
FVC Nieuws FVC Persbericht

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!