Update 1 - Verkenningssessie

7 juni 2021 14:45

Marcel Rijpstra

In een vorige bericht op deze website is gemeld waar we staan inzake het proces van het aangaan van gesprekken met de gemeente voor een mogelijke verhuizing van FVC. Afgelopen zaterdag is het denkproces binnen de vereniging actief opgestart en uitgerold onder in eerste instantie een groep van 15 leden van FVC plus het bestuur. De uitdaging en opdracht van de verkenning is om in juli aanstaande de resultaten hiervan met iedereen te delen en op basis waarvan we vervolgens als vereniging hopelijk een gedegen besluit kunnen nemen van wel of niet onderhandelen over een verhuizing met de Gemeente.

(zie ook vorige bericht op deze website)

Het was een interessante dag die werd geleid door Jens Dijkstra en Alex van de Beld. Tot nog toe hadden zij een beeld van wat hen door bestuur is medegedeeld en wat er vanuit de gemeente bekend is. Dit was tevens de basis waarop zij zich hadden voorbereid op deze eerste verkenningssessie met de club. Er waren verschillende sessies op die dag zoals het beantwoorden van een aantal cruciale vragen in wisselende groepen, waarbij we per vraag en per groep antwoorden en ideeën omtrent de vraag moesten bespreken, vastleggen en presenteren. Hierbij werd er vervolgens tijd genomen om hierover van gedachten te wisselen. Hieruit ontstonden goede discussies en kwamen interessante gezichtspunten naar voren.

Een andere sessie was de presentatie van een inspiratie schets van Alex van de Beld voor het nieuwe sportpark in de wijk Middelsee waarbij hij een heel interessante en prikkelende wereld schetste. Een waardevol ontwerp van een sportcomplex met meer activiteiten dan alleen voetbal.

Er zullen nog meer verkenningssessies volgen en daarvoor hebben we de volgende zaken nodig of moeten we nog doen of uitzoeken:

  1. Demografische ontwikkeling wijken Middelsee en de Zuidlanden;
  2. Onderzoek herkomst leden;
  3. Gesprek met SC Cambuur;
  4. Verkenning andere beoogde stakeholders;
  5. Gesprek met Afdeling Stedenbouw Gemeente;
  6. Afstemming leden;
  7. ‘GO’ or ‘NO GO’ besluit over deelname FVC aan proces inrichting Sportpark Middelsee;

Tot slot

Meer denkkracht en ondersteuning vanuit de club is absoluut nodig, waarbij het bestuur liefst een representatieve doorsnede van de club vertegenwoordigd wil zien, Die moet misschien nog wel groter worden als de club besluit tot onderhandelingen met de Gemeente. We denken op dit moment aan een groep van ongeveer 30 leden die vanuit verschillende expertises zakenteams vormen en die van daaruit dingen kunnen oppakken en het proces van input voorzien. Wij zullen mensen gaan benaderen waarvan wij het idee hebben dat zij bereid zijn om hieraan mee te doen en een bijdrage kunnen leveren.

Daarom de expliciete vraag aan onze (ouders van) leden en dus aan jullie om het initiatief te nemen om aan te geven, wanneer het je interessant lijkt om te participeren in een zeer leerzaam en waardevol verkennings- en beslissingsproces omtrent al of niet verhuizen van de club, bij het bestuur dat je wil deelnemen. Dit gaat namelijk in heel belangrijke mate de definitieve toekomst van de club bepalen!

Bron: Bestuur
Delen

Lees meer over:
FVC Nieuws Van het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!