Stand van zaken overleg gemeente

1 juni 2021 20:45

Marcel Rijpstra

Een aantal maanden geleden hebben we het overleg met de Gemeente met betrekking tot een mogelijke verhuizing van FVC naar sportpark Middelsee opgeschort. Dit nadat de uitslag van de enquête over dit onderwerp onder de leden bekend was. De overgrote meerderheid gaf aan dat een verhuizing onder de gegeven voorwaarden niet wenselijk was.

Intussen is er veel gebeurd.  Enkele politieke partijen wilden weten waarom FVC deze beslissing heeft genomen. Het bestuur van FVC heeft naar aanleiding hiervan gesprekken gevoerd met bijna alle politieke fracties in Gemeenteraad om dit uit te leggen. Tevens heeft het bestuur tijdens het Open Podium van de Gemeenteraad nogmaals aangegeven hoe de club erover denkt. 

Naar aanleiding hiervan heeft de Gemeenteraad in maart opdracht gegeven aan de betrokken wethouders het gesprek met FVC opnieuw aan te gaan en opnieuw op te starten. In lijn met het standpunt van FVC en in het geval van mogelijk constructieve en realistische bereidheid bij de Gemeente heeft het bestuur gemeend de gesprekken toch weer op te starten en een kans te geven.  Na een aantal gesprekken met de wethouders mevrouw Tjeerdema en meneer De Haan is besloten om te gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

Naast het feit dat we precies willen weten wat de plannen zijn van de gemeente met het sportpark vinden we ook een eigen initiatief noodzakelijk om plannen te ontwikkelen voor de toekomst. Voor als de club mogelijk gaat verhuizen, maar ook in het geval er wordt besloten om niet te gaan verhuizen. Om de risico’s, bedreigingen, mogelijke kansen en consequenties inzichtelijk te krijgen heeft FVC een voorstel gedaan voor een verkennend onderzoek. Het onderzoek, dat begeleid wordt door Jens Dijkstra en Alex van der Beld, zal moeten uitwijzen of we serieuze onderhandelingen moeten gaan starten met de gemeente. Deze laatste wenst wel dat er in juli aanstaande een resultaat kan worden gepresenteerd.

Bron: Bestuur
Delen

Lees meer over:
FVC Nieuws Van het bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!